Stranica je namijenjena samo zdravstvenim radnicima u Republici Hrvatskoj.

Search

Menu

Close

PrijavaOdjava
Naši lijekoviTerapijska područjaMedia CentarMedia CentarDogađanjaMaterijaliVideo resursiKontaktirajte nasPovežimo seKontaktirajte nasMedicinske informacije tvrtke Pfizer

Informacije o prijavljivanju nuspojava mogu se pronaći na dnu stranice.

Uvjeti korištenja

Vlasnik ove internetske stranice je Pfizer Croatia d.o.o. (“Pfizer”).Molimo Vas da pozorno pročitate i pregledate uvjete korištenja prije nego što pristupite ili se krenete koristiti ovom internetskom stranicom. Pristupanjem ili korištenjem ove internetske stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili Uvjete korištenja. Ako niste suglasni s Uvjetima korištenja, nije Vam dopušteno pristupiti ili se koristiti ovom internetskom stranicom. Pfizer zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, zbog čega biste ih trebali redovito provjeravati jer sve izmjene postaju važećima danom objave na ovoj internetskoj stranici. Registrirane korisnike ćemo obavijestiti o bitnim promjenama ovih Uvjeta korištenja koji se odnose na način, metode i razloge korištenja kolačića i obrade osobnih podataka putem e-maila uz mogućnost da u slučaju neprihvaćanja ovih promjena onemoguće svoj profil. Korištenje internetske stranice. Vaše pristupanje i korištenje informacija koje se nalaze na ovoj  internetskoj stranici predmet su ovih Uvjeta korištenja. Ovime ste suglasni da ćete cijelo vrijeme postupati u skladu sa zakonom tijekom korištenja i pristupanja ovoj internetskoj stranici i da nećete učiniti ništa što bi štetilo, sprječavalo, ograničavalo pristup, ometalo ili pogoršalo rad ove internetske stranice te da ostalim korisnicima nećete ometati korištenje i uživanje u ovoj internetskoj stranici.

  1. Sadržaj. Ovime ste suglasni pristupati i koristiti se ovom internetskom stranicom i njezinim sadržajem na vlastitu odgovornost. Pfizer može u bilo kojem trenutku dodati, izmijeniti ili izbrisati sadržaj ove internetske stranice prema vlastitoj procjeni. Pfizer će uložiti razumne napore kako bi osigurao da informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici budu točne, ažurne, kvalitetne, cjelovite i prikladne za korištenje, ali također ne garantira niti jamči niti tvrdi. Pfizer se izričito odriče svih jamstava, izričitih ili podrazumijevanih, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom. Tvrtka Pfizer, njezine podružnice ili stranke uključene u stvaranje, izradu ili isporuku ove internetske stranice neće snositi odgovornost za gubitak, štetu ili troškove nastale na temelju ugovorne ili izvan ugovorne odgovornosti, nezakonitog postupanja (uključujući nemar) ili na neki drugi način zbog oslanjanja na informacije koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, pristupanja, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice ili zbog grešaka i propusta u sadržaju. Ovo ograničenje također obuhvaća gubitke, štetu ili troškove nastale zbog virusa koji mogu zaraziti Vašu računalnu opremu, programsku opremu ili podatke.

  2. Kolačići i privatnost. Molimo Vas da pročitate naša Pravila o zaštiti privatnosti i kolačićima u kojima su objašnjena prava korisnika i osnova na temelju koje koristimo osobne podatke (uključujući i korištenje kolačića) prikupljene putem ove internetske stranice.

  3. Internetske stranice i poveznice na internetske stranice trećih osoba. Ova internetska stranica može sadržavati poveznice ili reference na druge internetske stranice kojima upravljaju treće osobe nad kojima nemamo nikakav nadzor. Ove poveznice navedene su samo kao koristan dodatak. Na sličan se način može pristupiti toj internetskoj stranici preko poveznica trećih osoba. Pfizer ne jamči, garantira niti tvrdi da su informacije koje se nalaze na takvim internetskim stranicama točne, ažurirane, kvalitetne, cjelovite ili prikladne za korištenje i ne snosi odgovornost za gubitke, štetu ili troškove nastale zbog takvih informacija. Uključivanje poveznica na internetske stranice trećih osoba ne implicira suglasnost ili preporuke tvrtke Pfizer.

  4. Zdravstvene informacije. Ova internetska stranica može sadržavati informacije u vezi različitih zdravstvenih poremećaja i načina njihova liječenja. Navedene informacije opće su prirode i nisu zamišljene kao zamjena za savjete liječnika ili drugog stručno osposobljenog zdravstvenog djelatnika. Nije dopušteno korištenje informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici za dijagnozu zdravstvenih ili emocionalnih poremećaja ili za dijagnozu bolesti. Za postavljanje takvih dijagnoza uvijek se obratite liječniku ili nekom drugom stručno osposobljenom zdravstvenom djelatniku.

  5. Nepovjerljive informacije. Kako je utvrđeno našim Pravilima o zaštiti privatnosti i kolačićima, svaka obavijest ili drugi materijali koje pošaljete tvrtki Pfizer putem interneta ili objavite na internetskoj stranici putem elektroničke pošte ili na neki drugi način, poput pitanja, komentara i prijedloga, smatra se i smatrat će se nepovjerljivim i Pfizer neće snositi nikakvu odgovornost. Pfizer se smije slobodno koristiti idejama, konceptima, znanjima ili tehnikama sadržanima u takvim obavijestima i materijalima u bilo koju svrhu, uključujući, ali ne i ograničeno na razvoj, proizvodnju i marketing.

  6. Pravo intelektualnog vlasništva. Tvrtka Pfizer je vlasnik svih autorskih prava, patenata, prava na baze podataka, zaštitnih znakova i žigova, dizajna, znanja i povjerljivih informacija (registriranih i neregistriranih) te svih ostalih prava intelektualnog vlasništva obuhvaćenih ovom internetskom stranicom i njezinim sadržajem. Sadržaj ove internetske stranice smije se kopirati isključivo u svrhu nekomercijalnog osobnog korištenja uz zadržavanje svih autorskih prava i drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, nakon čega nije dopušteno ponovno kopiranje, umnožavanje ili distribuiranje. Uz poštovanje gore navedenog ograničenja, nije dopušteno kopiranje, prikazivanje, prenošenje, distribuiranje, izmjena, umnožavanje, ponovno objavljivanje ili ponovno prenošenje informacija, tekstova ili dokumenata koji se nalaze na ovoj internetskoj stranici ili njihovih dijelova u elektroničkom ili tiskanom obliku ili stvaranje sekundarnog djela na temelju navedenog bez prethodnog i izričitog pismenog dopuštenja tvrtke Pfizer. Naziv i logotip tvrtke Pfizer registrirani su znakovi i ne smiju se koristiti bez pisanog dopuštenja tvrtke Pfizer. Zlouporaba zaštitnih znakova ili drugih materijala u vlasništvu tvrtke Pfizer zabranjena je i može značiti kršenje zakona koji uređuju autorska i srodna prava, trgovačke oznake i žigove,  i/ili ostale zakone Republike Hrvatske. Imajte na umu da tvrtka Pfizer aktivno i agresivno štiti svoja prava intelektualnog vlasništva svim raspoloživim pravnim sredstvima.

  7. Zakonodavstvo Republike Hrvatske. Očekuje se da ova internetska stranica i njezin sadržaj budu usklađeni sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. Unatoč tomu što su informacije koje se nalaze na internetskoj stranici dostupne korisnicima izvan zemlje, iste su isključivo namijenjene korištenju građanima u Republici Hrvatskoj. Druge zemlje mogu imati zakone, regulatorne zahtjeve i medicinske prakse koje se razlikuju od onih u Republici Hrvatskoj. Ovi Uvjeti korištenja i Vaše korištenje internetske stranice uređuju se i tumače u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske. U svrhu provjere identiteta i ovlaštenja zdravstvenih radnika registriranih kao korisnici ovih stranica Pfizer može po vlastitom izboru registriranim korisnicima putem redovne pošte slati obavijesti o njihovoj registraciji. Hrvatski sudovi imaju isključivu nadležnost nad svim sporovima koji proizlaze u vezi s ovom internetskom stranicom. 

  8. Razno. U slučaju da nadležno tijelo ocijeni koju od odredbi ovih Uvjeta korištenja kao nezakonitu, nevaljanu ili neprimjerenu za korištenje , iste će se smatrati nepostojećima te neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta korištenja.

Autorsko pravo © 2022. Pfizer Croatia d.o.o. Sva prava pridržana.

PP-UNP-HRV-0139, datum izrade: kolovoz, 2023.

Ako želite prijaviti štetni događaj, molimo Vas pošaljite e-mail na adresu [email protected] ili nazovite broj 013908788. Za medicinske upite, molimo Vas pošaljite e-mail na adresu: [email protected] ili nazovite broj 013908777.

PfizerPro računPfizerPro račun

Za pristup daljnjim materijalima, resursima i primanje obavijesti o lijekovima i cjepivima tvrtke Pfizer

PrijavaRegistracijaRačunOdjava

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Stranica je namijenjena samo zdravstvenim radnicima u Republici Hrvatskoj. Ako ste član šire javnosti koji želi ostvariti pristup informacijama o određenom lijeku, molimo Vas obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. 

Ovu web stranicu Vam donosi Pfizer Croatia d.o.o.

Autorsko pravo 2022. Pfizer Croatia d.o.o. Sva prava pridržana.
 

PP-UNP-HRV-0139, datum izrade: kolovoz, 2023.
Napuštate PfizerPro
Sada napuštate internetsku stranicu kojom upravlja Pfizer. Poveznice koje vode svim vanjskim stranicama su dani kao resurs za naše posjetitelje. Pfizer ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj stranica koji nisu u vlasništvu i kojima Pfizer ne upravlja.

PP-UNP-HRV-0139
datum izrade: kolovoz, 2023.
You are now leaving PfizerPro
​​​​​​​
​​​​​​​You are now leaving www.pfizerpro.co.uk. Links to external websites are provided as a resource to the viewer. This website is neither owned nor controlled by Pfizer Ltd. 

Pfizer accepts no responsibility for the content or services of the linked site other than the information or other materials relating to ​​​​​ Pfizer medicines or 
business which it has provided or reviewed.

PP-PFE-GBR-3859. November 2021
​​​​​​​