Skip directly to content

Testiranje inovativnog i jednostavnog alata za probir na demenciju temeljem anamnestičkih podatka, namijenjenog za primjenu u poliklinikama i akutnim bolnicama

 

V. R. Badrakalimuthu, Bolnica Parklands, UK

Cilj ovog ispitivanja bio je testirati FORGET kao alat za probir na demenciju prilikom ocjena koje se provode u poliklinikama i akutnim bolnicama. Procjenjuje se da će tijekom sljedećih 12 godina broj osoba s demencijom u UK-u porasti za 40%. Međutim, u mnogim engleskim regijama obuhvaćenima ovim ispitivanjem postoji značajan „dijagnostički nesrazmjer“ između predviđene prevalencije i stvarnog broja slučajeva zabilježenih u evidencijama liječnika obiteljske medicine. Naime, od ukupnog procijenjenog broja bolesnika s demencijom na tim područjima službenu dijagnozu ima samo njih 46%. Budući da standardni testovi za probir (kao što je kratki test za ocjenu kognitivnog stanja (engl. Mini-Mental State Examination, MMSE)) obično nisu dovoljno usmjereni na anamnezu i progresiju demencije, bilo je važno razviti probirni alat koji zdravstveni radnici mogu lako i pouzdano koristiti.

U suradnoj je ustanovi provedeno 30 uzastopnih ocjena na temelju anamnestičkih podataka prikupljenih upitnicima FORGET i MMSE. Izračunavale su se osjetljivost, specifičnost, pozitivna prediktivna vrijednost, negativna prediktivna vrijednost i omjer izgleda za FORGET (koristeći graničnu vrijednost od 3+) u dijagnosticiranju demencije. Od 30 bolesnika upućenih u suradnu ustanovu, demencija je dijagnosticirana kod njih 20. Kod upitnika FORGET rezultat veći od 3 imao je osjetljivost od 95% (95% CI; 75,13% – 99,87%), specifičnost od 90% (95% CI; 55,50% – 99,75%), pozitivnu prediktivnu vrijednost od 95% (95% CI; 75,13% – 99,87%) i negativnu prediktivnu vrijednost od 90% (95% CI; 55,50% – 99,75%) za dijagnozu demencije. Omjer izgleda za dijagnozu demencije kod rezultata upitnika FORGET većeg od 3 iznosio je 171 (95% CI; 9,569 – 3055,681, p=0,0005). Kombinirana granična vrijednost od 27 ili manje kod upitnika MMSE i 3+ kod upitnika FORGET pokazala je omjer izgleda od 273 (95% CI; 10,197 – 7309,229, p=0,0008) za dijagnozu demencije.

Zaključno, FORGET je inovativan alat za probir na demenciju temeljem anamnestičkih podataka namijenjen za primjenu u akutnim bolnicama, a rezultat veći od 3 ima dobru osjetljivost, specifičnost i pozitivnu prediktivnu vrijednost. Vrijednosti su usporedive sa standardnim testovima za ocjenu kognitivne funkcije koji se koriste pri probiru. Nadalje, prednosti upitnika FORGET uključuju jednostavnost primjene, kraće trajanje probira i pružanje uvida u stupanj bolesnikova funkcionalnog oštećenja.

Nazad na Sažetak s kongresa Euro Dementia, Beč, 24-26.5.2018.