Skip directly to content

Predavač: dr. sc. Andrea Vukić Dugac, dr med. "Akutna egzacerbacija kronične opstruktivne plućne bolesti-primjer"

 

U zadnjih 20 godina postignut je značajan napredak u liječenju bolesti pluća, posebno opstruktivnih bolesti pluća, poput astme i KOPB-a, koje su i dalje jedne od najčešćih bolesti našeg vremena.1-5 Akutne egzacerbacije astme i KOPB-a često su razlog posjeta hitnoj službi i hospitalizacije plućnih bolesnika.3, 4, 6 Kod naših hospitaliziranih bolesnika terapija se najčešće započinje intravenski, nakon čega slijede oralni kortikosteroidi, a metilprednizolon je na ovom području pokazao velike prednosti. Učinci liječenja lijekom metilprednizolon još su izraženiji kod pacijenata koji boluju od astme.4 Budući da se metilprednizolon propisuje kratkoročno, najčešće 5-7 dana, terapiju ne karakteriziraju uočljive nuspojave i komplikacije.3, 4 Povremeno se koristi i za dugotrajno liječenje teške astme koja se ne može kontrolirati drugim lijekovima, a prije početka biološke terapije.7 

PP-MED-EEP-0013, datum izrade: svibanj, 2020. 

Literatura: 1. van Haarst A, McGarvey L, Paglialunga S. Review of Drug Development Guidance to Treat Chronic Obstructive Pulmonary Disease: US and EU Perspectives. Clinical Pharmacology  & Therapeutics. 2019; 106(6): 1222–1235. 2. Gross NJ, Barnes PJ. New Therapies for Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2017; 195(2): 159–166. 3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Pocket Guide to COPD Diagnosis, Management, and Prevention. 2019. Dostupno na: https:// goldcopd. org/ wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-POCKET-GUIDE-DRAFT-v1.7-14Nov2018-WMS.pdf   (zadnji pristup: svibanj 2020). 4. Global Initiative for Asthma. Pocket Guide for Asthma Managemenz and Prevention. 2019. Dostupno na : https:// ginasthma. org/ wp-content/uploads/2019/04/GINA-2019-main-Pocket-Guide-wms.pdf (zadnji pristup: svibanj 2020). 5. McCracken J, Tripple J, Calhoun WJ. Biologic therapy in the management of asthma. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. 2016; 16(4): 375–382. 6. Rennard SI, Farmer SG. Exacerbations and Progression of Disease in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Proceedings of the American Thoracic Society. 2004; 1: 88–92. 7. Ramsahai JM, Wark PAB. Appropriate use of oral corticosteroids for severe asthma. The Medical Journal of Australia. 2018; 209(2): S18–S21. 

Banner Image: