Skip directly to content

Neuropatofiziološke poveznice između Alzheimerove i Parkinsonove bolesti

 

Li Zeng, Nacionalni institut za neuroznanost, Singapur

Li Zeng i suradnici s Nacionalnog sveučilišta u Singapuru koristili su mišje modele s mutacijom G2019S u genu LRRK2 (kinaza bogata ponavljajućim slijedom leucina 2) te neurone dobivene iz induciranih pluripotentnih matičnih stanica (iPSC) prikupljenih u bolesnika s Parkinsonovom bolešću kako bi istražili moguće patofiziološko međudjelovanje između LRRK2 i amiloidnog prekursorskog proteina (APP) kod Parkinsonove bolesti. Dokazali su da su LRRK2 i APP fizički i funkcijski povezani, što ukazuje na to da dvije najčešće neurodegenerativne bolesti dijele isti signalizacijski put, koji bi mogao objasniti podudarnosti u njihovoj patofiziologiji, osobito u uznapredovalim stadijima, kada APP kao supstrat LRRK2 i njegove fosforilacije pospješuje neurotoksičnost.

Nazad na Sažetak s kongresa Euro Dementia, Beč, 24-26.5.2018.