Skip directly to content

MR kod demencije: obilježja i povezanost između atrofije i kognitivne funkcije

Nedim Ongun, Državna bolnica u Burduru, Turska

Cilj je ovog ispitivanja utvrditi obilježja demencije na MR snimcima i istražiti odnos između MR snimaka i rezultata za kognitivnu funkciju kod vaskularne demencije i Alzheimerove bolesti. Budući da u razvijenim zemljama prevalencija demencije ubrzano raste zbog značajnog povećanja udjela starije populacije, sve je veća važnost oslikavanja u njezinu dijagnosticiranju i liječenju.

Provedena je retrospektivna ocjena 1024 bolesnika koji su bili raspoređeni u skupine prema kliničkim značajkama. Bilježile su se i demografske značajke i faktori rizika. MR snimci ocjenjivali su se primjenom Scheltenove ljestvice i vizualne analogne ljestvice, dok se za ocjenu kognitivnog statusa koristio kratki test MMSE (od engl. Mini Mental State Examination). Ukupno 398 bolesnika vjerojatno je imalo Alzheimerovu bolest prema kriterijima Nacionalnog instituta za neurološke i komunikacijske poremećaje te moždani udar i Društva za Alzheimerovu bolest i srodne poremećaje (NINCDS-ADRDA), dok je 249 bolesnika vjerojatno imalo vaskularnu demenciju prema kriterijima Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar te Međunarodnog društva za istraživanje i obrazovanje u neuroznanosti (NINDS-AIREN). Ocjene za opću atrofiju i hiperintenzitet bijele tvari na MR snimcima bili su značajno veći u skupini bolesnika s vaskularnom demencijom (p<0,001), dok su rezultati za atrofiju medijalnog temporalnog režnja bili značajno veći u skupini bolesnika s Alzheimerovom demencijom (p<0,001). U obje je skupine utvrđena značajna povezanost dobi, hiperintenziteta bijele tvari i atrofije medijalnog temporalnog režnja s općom atrofijom. I kod Alzheimerove bolesti i kod vaskularne demencije MMSE rezultati bili su povezani s atrofijom medijalnog temporalnog režnja. Utvrđena je značajna povezanost između MMSE rezultata i hiperintenziteta bijele tvari u skupini bolesnika s vaskularnom demencijom, ali ne i u skupini s Alzheimerovom bolešću.

Autori su zaključili da je klinička demencija praćena gubitkom moždanog tkiva neovisno o etiologiji te da to ima važne terapijske implikacije.

Nazad na Sažetak s kongresa Euro Dementia, Beč, 24-26.5.2018.