Skip directly to content

Footer disclaimer

© Pfizer 2013 г. [JOB BAG NO] датата на изготвяне януари 2013
Информацията, предоставена в този сайт е предназначен само за медицински специалисти в Обединеното кралство. Ако сте член на обществеността, които желаят да имат достъп до информация по конкретен лекарствен продукт, моля посетете www.medicines.org.uk/emc

Brought до вас от Pfizer Limited, Walton Oaks, Доркинг Road, Tadworth, Surrey, KT20 7ns, Великобритания. Регистрирана в Англия Не. P>