Skip directly to content

ATLAS program

Poštovane liječnice i poštovani liječnici,

Problem antimikrobne rezistencije kao i programe upravljanja antibioticima i antifungicima u smjeru smanjenja razvoja otpornosti bakterija i gljiva na njih, prepoznaje i tvrtka Pfizer. Redovitom komunikacijom s liječnicima, zdravstvenim i regulatornim tijelima želimo unaprijediti razumijevanje trendova rezistencije, informirati o pravilnoj upotrebi antibiotika i cjepiva, te pridonijeti globalnom povećanju kapaciteta njihovog nadzora.

ATLAS program omogućuje praćenje globalnih, regionalnih i lokalnih trendova rezistencije. Ta baza podataka bogat je i besplatan izvor informacija za kliničke i znanstvene svrhe, a dostupna je na internetskoj stranici https://atlas-surveillance.com/, ali i u obliku mobilne aplikacije.

 

Uloga praćenja podataka o osjetljivosti bakterija na antibiotike u sprječavanju antimikrobne rezistencije, prof. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med.

 

ATLAS studija praćenja antimikrobne rezistencije - osnovne postavke, ideja i ciljevi, prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med.

 

 

Rezistencija na antibiotike - pregled dostupnih baza podataka, sličnosti i razlike, prof. dr. sc. Arjana Tambić Andrašević, dr. med, FESCMID

 

Izrada i pisanje sažetaka i postera, prof. dr. sc. Maja Abram, dr. med.

 

 

 

 

 

PP-AIP-EEP-0048, datum pripreme: ožujak, 2021.